Đôi nét về Group HR Share and Care

1.     Mục đích thành lập nhóm:

a)     Tạo sân chơi & nối kết các anh chị là leader làm công tác nhân sự

b)    Nơi kết thân, giao lưu, học hỏi & chia sẻ kinh nghiệm cùng ngành nhân sự, cùng vị trí công việc

c)     Cùng nhau học tập để phát triển bản thân & phát triển, thăng tiến trong nghề nghiệp.

d)    Tạo những giá trị, lợi ích cho nhau & cho cộng đồng Nhân Sự

2.     Thời gian sinh hoạt: Theo hai hình thức:

a)     Sinh hoạt online  trên Skype

b)    Sinh hoạt offline mỗi tháng vào thứ bảy tuần thứ 3 của mỗi tháng. Có thể linh động sáng hoặc chiều, nhưng ưu tiên sinh hoạt buổi sáng 

3.     Thông tin & Điều kiện đăng ký thành viên:

Thông tin gia nhập nhóm: Thành viên có thể vào group theo 3 hình thức sau:

a)     Thành viên chính thức, tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt nhóm của nhóm (Online trên Skype với tinh thần share & care + Cam kết tham dự Offline thường xuyên)

b)    Thành viên chỉ sinh hoạt trên skype & không tham gia offline hàng tháng

c)     Thành viên không chính thức – Chỉ tham dự offline khi có chuyên đề hay offline hay & cần thiết

Điều kiện đăng ký thành viên:

a)     Phải là người làm trong nghề Nhân sự ở vị trí Manager, Director hoặc là HR Supervisor thì mới được kết nạp nhóm (tùy theo sự xem xét của Ban phụ trách nhóm). Các bạn nhân viên có thể tham gia với tư cách là thành viên dự bị trong mỗi kỳ offline, nhưng chưa được add in vào group Skype.

b)    Ưu tiên ACE xét thành viên với các anh chị em sống tại khu vực HCM

c)     Đăng ký đầy đủ thông tin theo link:

http://bit.ly/GroupShareandCareVietNam

d)    Phải tham gia tối thiểu 02 (hai) kỳ sinh hoạt vào lịch offline mỗi tháng của group và có yêu cầu tham gia lâu dài với nhóm & sau đó group leader mới add vào skype của group chung